Sammen er vi smartere.

Vi er Consulting people

 Consulting people er et konsulentnettverk med flere aktører innen byggebransjen som har gått sammen for å skape en innovativ fremtid, sammen. Med vårt samarbeid vil vi kunne tilby våre kunder en komplett pakke som innebærer et mangfold av faglig rådgivning – alt samlet på ett sted.

Vi er i dag over 25 mennesker, alle spesialister innen sitt område. Vi har blandet alt fra de som har over 30 års erfaring til de som nylig er ferdig med studiene, og som kan komme med nye løsninger og måter å se ting på.

Vi tilbyr deg

Mange profesjonelle aktører ønsker å optimalisere sin organisasjon opp mot sin kjernevirksomhet. Denne kompetansen kan være avgjørende – ikke bare for den daglige driften, men også for langsiktig levedyktighet og økonomi. Dette setter store krav til valg av samarbeidspartnere.

Vårt mål med Consulting people er å kunne bistå kundene våre i hele eiendommens livsløp. Vi bistår både i enkeltprosjekter og som en langsiktig strategisk samarbeidspartner. Vi kan tilby blant annet prosjektering, miljødokumentasjon, rådgivende ingeniører, prosjektledere, brannrådgivning, forvaltning, utarbeidelse og kontroll av brannkonsept, FDVU-dokumentasjon og due diligence (både teknisk og salg).

Vi er smarte hver for oss – men sammen har vi mulighet til å sette sammen løsninger og tjenester som gjør oss enda smartere.

Sikkerhetsledelse utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering, personsikkerhet og HMS. Vi har kontor på Kolbotn, avdelingskontor i Bergen og kurs- og øvingsfasiliteter i Oslo sentrum og ved vårt kontor på Kolbotn. Sikkerhetsledelse er uavhengig av leverandører, og er en handlekraftig samarbeidspartner for virksomheter, personer og familier.

Les mer

Sikkerhetsledelse består av to team som henholdsvis dekker fagområdene HMS- og sikkerhet/beredskap. HMS-teamet består av verneingeniører og ressurser med bred fagkompetanse innenfor HMS-området. Sikkerhets- og beredskapsteamet utføres av rådgivere med politifaglig spesialkompetanse.

Sikkerhetsledelse har et eksternt rådgiverteam med kompetanse innen helse, brannvern, IKT-sikkerhet, mediehåndtering og krisekommunikasjon.

Kjernevirksomheten til Sikkerhetsledelse er å gå inn som rådgivere og ivareta hele kjeden av tjenester og behov innenfor fagområdene sikkerhet, beredskap, krisehåndtering, personsikkerhet og HMS – fra risikokartlegging til prosedyrer, planverk, innkjøpsprosesser, opplæring og revisjoner.

Sikkerhetsledelse besitter i betydelig grad kompetanse innen ledelse og håndtering av reelle kriser, både fra Politiet, i forskjellige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner og som ressurser for våre beredskapskunder.

Våre dyktige konsulenter leverer alle typer brannteknisk rådgivning (RIBr), brannvernledelse, kurs og øvelser i brannsikkerhet, branntekniske tegninger og dokumentasjon. Vi har kompetente ingeniører og teknikere som prosjekterer og installerer alle typer brannalarmanlegg og nødlys/ledesystemer. Vi utfører årskontroller og foretar nødvendig service og vedlikehold av branntekniske anlegg og slokkeutstyr.

Les mer

Nokas Brannkonsult har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for Prosjektering av brannkonsept (PRO), Kontroll av Prosjektering (KPR) og Kontroll av Utførelse (KUT) samt tiltaksklasse 2 for Prosjektering (PRO) og Installasjon (UTF) av brannalarmanlegg og ledesystemer. Vi er sertifisert i henhold til FG 760.

Vårt kvalitetssystem er sertifisert etter standardene ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015. Selskapet er også registrert i Achilles Startbank med StartBANK ID 145959. Vi er således en kvalifisert leverandør av tjenester til kunder som krever slik godkjenning.

Vi tilbyr komplett, uavhengig Brannteknisk rådgivning og tjenester innen hele verdikjeden fra planlegging og design, prosjektoppfølging av brann samt kontroll og oppfølging i driftsfase.

Våre produkter og tjenester innenfor brannsikkerhet omfatter blant annet:

  • Brannteknisk statusrapport, Brannkonsept / Brannsikkerhetsstrategi
  • Prosjektering og installasjon av brannalarmer og ledesystem
  • Kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr, brannalarmer og ledesystem
  • Brannteknisk dokumentasjon / tegninger
  • Brannvernledelse, Kurs/opplæring og øvelse

Alle våre tjenester kan leveres enkeltvis eller sammen med andre tjenester.

LCA ble stiftet i 2016 og var frem til medio 2019 en del av Østfoldforskning med hovedområde innen skybaserte løsninger for miljødokumentasjon. Selskapet ble overtatt av daglig leder og leverer i dag tjenester innen miljørelaterte oppgaver.

Les mer

LCA.no er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Selskapet har i dag et tett samarbeid med Østfoldforskning AS, dette gjør at våre verktøy har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende. Det blir stadig viktigere å tilby produkter og tjenester som er mer miljøvennlig og ressursbesparende. Skal man være konkurransedyktig i det grønne skiftet er det nødvendig å ha de rette verktøyene kombinert med rådgiverkompetanse for å dokumentere dette.

Vi kan blant annet bidra med:

  • Miljødokumentasjon
  • Livsløpsvurdering
  • Ressursoptimering
  • Miljørådgivning

LCA.no AS er også en aktiv medspiller i utformingen av dokumentasjonskrav innenfor selskapets fagområde.

Evalue bistår med sikring av eiendomsverdier. Vi jobber med eiendomsrådgivning, dokumentasjon og prosjektledelse. Hoveddelen av våre oppdrag er innenfor tilstandsvurderinger samt tilrettelegging av dokumentasjon ved eiendomstransaksjoner. I tillegg bistår vi med kontroll av utførelse og prosjektledelse ved utvikling og rehabilitering.

Les mer

Med bakgrunn i vår erfaring og kompetanse er det vår ambisjon å være en samarbeidspartner som bidrar med verdi for våre kunder i hele byggets livsløp. Våre kunder konsentrerer seg om sin kjernekompetanse. Vi bidrar med å holde oversikt og kontroll for å sikre investeringer, med spesiell oppmerksomhet på områder som kan være kritisk for daglig drift, men også for langsiktig levedyktighet og økonomi.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi kan bidra til å sikre dine eiendomsverdier kan du følge denne linken.

 

Vi ønsker gjerne å høre fra deg!

Besøk vårt splitter nye kontorfellesskap, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale!